Orzesze

Realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Ślaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.


"UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PIERWSZEGO ŻŁOBKA W ORZESZU"

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 15 dzieci w wieku do lat 3 w okresie od 01.04.2017 do 31.08.2018r.
Realizacja celu przyczyni się do złagodzenia problemu niedostatecznej oferty placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3 w powiecie mikołowskim.

Wartość projektu: 373 849,30 PLN
Dofinansowanie: 328 987,38 PLN