MIKOŁÓW

?>
W trzeciej placówce Zaczarowanej Krainy, a drugiej w Mikołowie - przy ulicy Skalnej 12, realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

"UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA AKADEMIA MALUCHA „ZACZAROWANA KRAINA” W MIKOŁOWIE - ODDZIAŁ II"

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych dla dzieci do trzeciego roku życia w gminie Mikołów poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka „Zaczarowana Kraina” w Mikołowie przez okres co najmniej 12 miesięcy, począwszy od 1 października 2020 roku. Projekt ma zadanie złagodzenie problemu niedostatecznej oferty placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3 w powiecie mikołowskim, który przyczynia się do trudności w godzeniu życia zawodowego i prywatnego osób wychowujących małe dzieci.

W ramach projektu utworzonych zostanie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w nowej placówce, zlokalizowanej w Mikołowie przy ulicy Skalnej 12, a także wykonane zostaną prace adaptacyjne oraz sfinansowany zostanie zakup wyposażenia. Wsparciem objętych zostanie 20 osób w wieku produkcyjnym (18-44 lat), w tym minimum 17 kobiet, zamieszkałych w całym powiecie mikołowskim. Otrzymają je osoby, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (13 kobiet), osoby pozostające bez pracy, które znalazły prace lub poszukują pracy (2 kobiety), a także osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 (5 osób).

Wszelkie informacje dotyczące naboru i uczestnictwa w projekcie można znaleźć w poniższym regulaminie. Udostępniamy Państwu również zestaw niezbędnych dokumentów:

- Regulamin rekrutacyjny
- Oświadczenie o zatrudnieniu
- Dane uczestników - Deklaracja przystąpienia
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wartość projektu: 468 035,95 PLN
Dofinansowanie: 411 871,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 397 830,55 PLN